BE WEBBE SELF STORAGE

Det väletablerade Self-Storage företaget B.E. Webbe bad Storage Future om att utrusta ett av deras oanvända områden inom deras 3 Self-Storage lager. Vi ombads också att skära ner på storleken för ett antal större lagerutrymmen så att dom blev till 10 mindre lager och på så sätt möta efterfrågan.

Detta gjordes utan att påverka den dagliga verksamheten och så att de existerande kunderna inte blev störda.