BEN’S STORAGE SOLUTIONS

Ben’s Storage Solutions hade redan 4 framgångsrika Self-Storage container platser i England och ville bygga ut sitt företag. Ett tillfälle dök upp inom deras Slough område där de kunde utnyttja en byggnad och bygga ytterligare ett Self-Storage lager.

Storage Future kontaktades och blev ombedda att leverera och installera följande:

PROJEKTOMFATTNING

  • 354m2 mezzaningolv (BRE 437)
  • 60min brandsäkrat mezzaningolv och trappor
  • El och rökvarnare
  • Reception/kontor och handikapp toaletter
  • Self-storage korridorer och mellanväggar, externa rulldörrar
  • Passagesystem inklusive 24 timmars videoövervakning och dörralarm

Total byggdes 85 magasineringslager varav 6 hade externa ingångar. Dom varierade ifrån 1.9m2 till 30m2 och den totala ytan blev 813m2.

Detta gav en 86% ökning i uthyrbara utrymmen.