LE GALLAIS

Storage Future blev ombedda utav Le Gallais Self-Storage att installera 1450m2 mezzaningolv och 350 magasinerings utrymmen, i Jerseys första Self-Storage anläggning.

Det var nödvändigt att få ett strukturellt certifikat åt mezzaningolvet och ett godkänt brandskydd för att kunna få byggnadslov. Storage Futures ingenjörer kunde leverera detta på plats. Mezzaningolv, mellanväggar och hissar importerades direkt ifrån Storbritannien.

PROJEKTOMFATTNING

Byggnadsplanering, Design, Utfärdande utav intyg, Konstruktionsförvaltning.

INSTALLATION AV:

  • 1450m2 Mezzanin golv.
  • Self-Storage mellanväggar.
  • Brandskydd.
  • 5ton Gods/passagerarhissar.
  • El och Ljus.
  • Rökdetektorer.
  • Entre system.
  • Planering och godkännande.