SELSTOR VINLAGRING

Storage Future var ombedda av Selstor att designa skräddarsydda vinlagerutrymmen och skåp för installation i deras Kungsholmen lager i Stockholm.

Storage Future hade redan installerat över 400 traditionella Self-Storage utrymmen och skåp i denna lokal och vinlagerutrymmena skulle bli specialbyggda i en tempererad del av byggnaden.

Storage Future gjorde en omfattande undersökning för att hitta rätt storlek för att kunna lagra maximalt med vin lådor. Ytterligare undersökning visade vilket material som behövdes för att kunna hålla vikten mm.

Man fick ta speciell hänsyn till konstruktionen av innerväggarna så att luft kunde cirkulera fritt inom utrymmet. Detta uppnåddes genom att man använde sig utav perforerade stål plåtar.

Selstor ville skapa en lyxig känsla genom att göra så att dom såg finare ut än de vanliga utrymmena. Vi använde ståldörrar med träfibrer, lite finare lås och beslag och korridorpaneler som såg ut som borstat stål. Slutresultatet blev utmärkt.

PROJEKTOMFATTNING

Vinlager magasinering, design och projektledning.