BYGGNATION OCH EXTERNA ARBETEN

Vi designar och bygger alla tillhörande arbeten som behövs för att kunna omvandla våra kunders byggnader till Self-Storage, tex.

  • Rivning
  • Interiöra och exteriöra ändringar
  • Fasadbeklädnad
  • Takläggning
  • Rörarbete
  • El
  • Dekoration etc.

Det finns ingen begränsning på hur stort eller litet arbetet är. Vi har tagit hand om allt ifrån att måla en fondvägg som matchade en kunds företagslogga till att ta hand om allt från första början till nyckelfärdig produkt.

Fråga oss, vi kan göra det!