GOODS OCH PASSAGERARHISSAR

En stor variation utav olika hissar behövs inom en Self-Storage anläggning. Allt ifrån 1 ton lättare entré plattformar till 5ton tyngre gods och passagerarhissar.

Storage Future kan ge rådgivning om lämpligt antal hissar och vilken typ av hissar som fungerar bäst, beroende av storleken på anläggningen, antal våningar och budget.

Ring oss för mer information och rådgivning angående hissar utan kostnad.