KAMERAÖVERVAKNING OCH SÄKERHETSSYSTEM

Kameraövervakning, passagesystem, och individuella dörralarm höjer säkerheten i våra kunders Self-storage byggnader, och gör så att kunderna kan känna sig trygga. Varje system är designat för möta våra kunders individuella krav och inkluderar följande:

  • Kontroll av ingångarna till byggnaden
  • Kontroll av grindarna till området
  • Övervakningssystem
  • Aktivitetsloggbok som är lätt att använda
  • Alarmsystem till byggnaden
  • Individuella dörralarm
  • Fjärrmanövrering
  • Total samverkan med drift programvaror

Ring oss för mer information och råd angående dessa system, valmöjligheter och hur de kan användas