PORTABLA SELF-STORAGE UTRYMMEN OCH EXTERNA UTRYMMEN

Portabla Self-Storage utrymmen och externa utrymmen liknar varandra. Kunden kan i de flesta fall köra direkt fram till dörren, vilket är idealiskt för regelbunden flytt utav större föremål till och från platsen.

Portabla utrymmen kan bli placerade nästan var som helst och flyttas när det behövs och passar speciellt bra på platser där permanenta byggnader inte passar. I vissa kommuners behövs inget bygglov för portabla Self-Storage utrymmen.

De externa utrymmena är Self-Storage utrymmen som är byggda på en permanent cementplatta, detta gör att de blir mer robusta. Bygglov behövs för dessa externa utrymmen.

Olika storlekar finns att välja på både när det gäller våra portabla och externa utrymmen för att passa kundens önskemål.

Ring oss för information och rådgivning när det gäller leverans och installation av portabla och externa Self-storage utrymmen och för att få reda på vilka olika möjligheter som finns.